προώθηση στις μηχανές αναζήτησης

w p d.gr

 

 

Ε Ι Σ Ο Δ Ο Σ

 

προώθηση στις μηχανές αναζήτησης - Η βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (S.E.O) είναι η μέθοδος εκείνη (διαδιακασία) που βοηθάει στην προώθηση και διαφήμιση των ιστοσελίδων μέσω της ευνοικής κατάταξής τους (πρώτες θέσεις) στις μηχανές αναζήτησης σε συνάρτηση με τις στοχοθετημένες λέξεις - φράσεις κλειδιά (keywords) που είναι σημαντικές για την επιχείρησή σας.